Einstein Lyceum

De school waar je gezien wordt

Wil je graag meepraten over de school? Misschien kom je wel in de leerlingenraad of feestcommissie. We hebben ook een actieve ouderraad. Er is veel aandacht voor onderling contact, tussen leerling en docent, maar ook tussen ouders en school. Elk jaar waarderen onze leerlingen de schoolcultuur zeer.

Overgang naar vo makkelijk maken

Het Einstein Lyceum heeft veel contact met basisscholen en de leraren van groepen acht. Met alle nieuwe leerlingen en hun ouders voeren we een uitgebreid kennismakingsgesprek. Hierin worden de wensen van ieder kind en het advies van de basisschool besproken. We bezoeken elke basisschool voor de persoonlijke overdracht. Zo zorgen we ervoor dat we nieuwe leerlingen al kennen voordat het schooljaar begint. Hierdoor voel jij je vanaf dag één thuis op onze school.

Het Einstein Lyceum is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Hoogvliet. We hebben aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en dagen je uit om je grenzen te verleggen. De resultaten van onze persoonlijke aanpak zien we terug in de cijfers van de leerlingen maar ook in de school zelf. Er zijn duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Hierdoor is het rustig in de klassen en heerst er een fijne sfeer.

Vergroot je wereld

Op het Einstein Lyceum doen we dit samen, we gaan samen op reis, maken samen muziek en vieren samen feest. Naast ons normale lesprogramma kun je kiezen voor World Class, Sportklas, Beeldklas en Muziek en Dans. Daarnaast is er veel aandacht voor Kunst en Cultuur en hebben we een gevarieerd reis- en excursieprogramma in alle leerjaren.

Bekijk onze introductiefilm

Bekijk ons webinar en de vijf pijlerfilmpjes