Einstein Lyceum

Klaar voor de toekomst

Het Einstein Lyceum is een openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Onze school op de Campus Hoogvliet heeft op dit moment ongeveer 900 leerlingen. Door die kleinschaligheid kent bijna iedereen elkaar en hebben we veel aandacht voor elkaar. Allemaal met één doel: jou zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst.

Pré-vwo

Die voorbereiding begint soms al voordat je hier op school zit. Als jij een (voorlopig) vwo-advies hebt gekregen, kan je namelijk komen proefstuderen op onze pré-vwo. Daar maakt je kennis met de vakken Klassieke talen, mythologie, Frans, geschiedenis, Science, wiskunde en muziek. Zo kun je alvast een beetje wennen aan het Einstein, zodat jij straks een vliegende start hebt op de middelbare school.

Young Impact

Als je eenmaal bij ons op school zit, gaan de voorbereidingen voor de toekomst gewoon door. Dat doen we natuurlijk tijdens de lessen, maar ook daarbuiten. Wij willen namelijk dat onze leerlingen zich straks staande kunnen houden in de maatschappij. Wij brengen ze daarom zelfredzaamheid, acceptatie van diversiteit en een open houding bij. Dat doen we onder andere met ons Young Impact-programma. Tijdens de eerste twee leerjaren werken we met dit programma en onderzoeken wij samen onze samenleving.

Brede ontwikkeling

We kijken op het Einstein niet alleen naar de buitenwereld, maar ook naar onszelf. Het leren begrijpen van jezelf is namelijk een belangrijk onderdeel van het volwassen worden. Met onze pijlers zoals World Class, Muziek & Dans en beeldklas ontdek je verschillende kanten en talenten van jezelf en denk je na over de wereld om je heen.

Vervolgstudie

Naast alle lessen, programma’s en extra vakken, gaan we je natuurlijk ook gewoon voorbereiden op het diploma en wat er na de middelbare school komt. Bijvoorbeeld met het bezoeken van mbo’s, hbo’s en universiteiten, waar je kan meelopen of proefstuderen. Maar dat komt later allemaal.

Kom kennismaken

Bekijk onze introductiefilm