VWO

Op deze pagina staan de scholen die vwo (atheneum, gymnasium) aanbieden.

Verplichte vakken onderbouw vwo

Verplichte vakken in de onderbouw vwo  (klas 1 t/m 3) zijn: Nederlandse taal en literatuur; Engelse taal en literatuur; 2 moderne vreemde talen, zoals Frans of Duits; rekenen; maatschappijleer; culturele en kunstzinnige vorming of Klassieke culturele vorming; lichamelijke opvoeding.

Verplichte vakken bovenbouw vwo

Iedere vwo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw (klas 4 t/m 6): Nederlandse taal en literatuur; Engelse taal en literatuur; rekenen; maatschappijleer; culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bij het gymnasium is dit klassieke culturele vorming; lichamelijke opvoeding; 2e vreemde taal bij vwo. Bij het gymnasium is dit Latijn of Grieks.

Profielen bovenbouw vwo

Natuur en techniek; natuur en gezondheid; economie en maatschappij; cultuur en maatschappij.

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar.