HAVO

Op deze pagina staan de scholen die havo aanbieden.

Verplichte vakken onderbouw havo

In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van de havo volgen leerlingen de volgende verplichte vakken: Nederlands; Engels; rekenen; wiskunde; mens en natuur; mens en maatschappij; kunst en cultuur; bewegen en sport; Duits en Frans of 1 andere officiële taal.

Verplichte vakken bovenbouw havo

Iedere havo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw (klas 4 en 5): Nederlandse taal en literatuur; Engelse taal en literatuur; rekenen (telt niet mee voor eindexamen); maatschappijleer; culturele en kunstzinnige vorming (CKV); lichamelijke opvoeding

Profielen bovenbouw havo

natuur en techniek; natuur en gezondheid; economie en maatschappij; cultuur en maatschappij.

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar.