Libanon Lyceum

Wereldklas, Technasium en Bèta Challenge

De Wereldklas

Het Libanon Lyceum heeft al jaren een unieke succesvolle manier van lesgeven: de Wereldklas. Hier ontdek je hoe je zo goed, leuk en nuttig mogelijk leert én hoe je het beste uit jezelf haalt. In de Wereldklas van het Libanon Lyceum:

  • Leer je in en van de echte wereld en niet alleen maar uit de boeken.
  • Werk je bij elk vak aan projecten.
  • Luister je niet alleen naar de uitleg van een docent, maar leer je vooral door actief mee te doen in de les.
  • Is er afwisseling in werkvormen.
  • Krijg je extra hulp als je een vak moeilijk vindt en extra uitdaging als je een vak juist makkelijk vindt.

Het Libanon Lyceum daagt je iedere dag uit. In de Wereldklas waar je niet alleen uit je boeken leert, maar vooral ook van de wereld om je heen. Met Technasium en Bèta Challenge waar je leert vraagstukken uit het echte leven op een creatieve manier op te lossen. Je kunt ook kiezen uit een groot aanbod van bijvoorbeeld talen, kunst en filosofie én voor een XL-pakket voor excellente vwo-leerlingen.

Technasium en Bèta Challenge

Bij Bèta Challenge, een leerlijn voor onze mavoleerlingen, volg je het vak Technologie & Toepassing. Dit zorgt voor een goede basis voor het mbo, met een mogelijke doorstroom naar het hbo. Bij het Technasium, een keuzerichting voor onze havo- en vwoleerlingen,
volg je het vak Onderzoeken & Ontwerpen. Je werkt met elkaar aan oplossingen voor technologische problemen van bedrijven en instellingen in de stad.

Bekijk onze introductiefilm

Bekijk onze vlogs