Wolfert Lyceum

Bewust dalton: leren gaat om meer dan alleen lesstof

Kiezen voor Wolfert Lyceum betekent een bewuste keuze voor daltononderwijs. Je leert zelfstandig werken, je verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en goed samenwerken met je klasgenoten.

Daltononderwijs

Kenmerkend voor onze school zijn de daltonuren. Dit zijn lesuren waarin jij onder begeleiding van een vakdocent en binnen een vaste structuur, werkt aan jouw eigen leerdoelen.

Persoonlijke groei

Wolfert Lyceum biedt jou persoonlijke groei binnen duidelijke kaders. Door goede begeleiding, structuur en maatwerk te bieden, zorgen we er samen voor dat jij steeds meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid aankunt. Een aantal keer per jaar bespreek je jouw voortgang met je mentor of tutor. Je houdt hiervoor een voortgangsplan bij. Op die manier hebben we samen jouw persoonlijke ontwikkeling en schoolcarrière goed in beeld.

Wolfert Lyceum
Wolfert Lyceum

Economie, cultuur en techniek

Samen kijken we waar jouw talenten, ambities en interesses liggen en hoe we deze kunnen inpassen in je schoolloopbaan. Daarvoor hebben we in de onderbouw VVV-uren (verbetering, verbreding en verdieping). De verbetering is mogelijk voor de drie kernvakken: Engels, Nederlands en wiskunde. De verbreding en verdieping bieden we aan op het gebied van economie, cultuur en techniek.

In de bovenbouw kun je kiezen voor plusprogramma’s, zoals Junior Company (economie), Cambridge en Delf (cultuur), Bèta-plus (techniek) en een debatclub (cultuur). Kortom, een breed en uitdagend aanbod. Daarom bewust dalton.

Kom kennismaken met Wolfert Lyceum